Mae Clwb 3 16 ar gyfer pobl ifanc o oedran ysgol uwchradd

Clwb Ieuenctid 3 16

Clwb Ieuenctid ar y cyd rhwng Eglwys Efengylaidd Aberystwyth ac Eglwys y Santes Fair.

Mae Clwb 3 16 ar gyfer pobl ifanc o oedran ysgol uwchradd.

Cynhelir y cyfarfodydd yn y "Castle Rooms" bob pythefnos yn ystod tymor yr ysgol, am 7.00 ar nosweithiau Gwener.

Derrick Adams (Eglwys Efengylaidd) a Gwenda Wallace (Eglwys y Santes Fair) sy’n trefnu’r cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â

Derrick Adams – gwybodaeth@eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk