Beth yw Eglwys Efengylaidd Aberystwyth?

Amdanom ni

Ble mae’r cyfarfodydd?

Mae’r rhan fwyaf o gyfarfodydd yr eglwys yng Nghanolfan Padarn, Llanbadarn Fawr – drws nesaf, a thu ol i'r Orsaf Ambiwlans.

Derrick Adams (Gweinidog)

Derrick Adams (Gweinidog)

Mae Derrick yn wreiddiol o Lanelli, yn un o dri brawd sydd i gyd bellach yn gwneud gwaith Cristnogol amrywiol. Daeth Derrick yn Gristion yn 15 oed. Mae’n briod a Llio, ac mae ganddynt dair o ferched – Lois, Lydia a Lea – ac un mab – Andreas.

Aeth i’r coleg ym Mangor, a bu’n rhedeg siop lyfrau Cristnogol yno, cyn mynd yn weinidog cynorthwyol yn Eglwys Efengylaidd Cildwrn, Llangefni. Bu am 13 ‘mlynedd yn Eglwys Efengylaidd Saesneg y Fron, Penrhyndeudraeth, cyn symud i Aberystwyth yn 2007. Un o’i ddiddordebau annisgwyl yw jyglo.

Gwyn Davies (Henuriad)

Gwyn Davies (Henuriad)

Daw Gwyn yn wreiddiol o Ynys-y-bŵl. Mae ganddo ef a’i wraig Glenys dri o blant a phedwar o wyrion. Mae Gwyn a Glenys wedi bod yn gysylltiedig â’r Eglwys o’r cychwyn – bu’r ddau’n bresennol ar y Sul cyntaf oll.

Bu Gwyn yn aelod o staff Adran Efrydiau Allanol y Brifysgol am flynyddoedd, a rhwng 1997-2011 bu’n darlithio ar Hanes yr Eglwys yng Ngholeg Diwinyddol Efengylaidd Cymru, Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr.

Prysor Mason Davies (Henuriad)

Prysor Mason Davies (Henuriad)

Cafodd Prysor ei eni yn y Bala ond mae ei wreiddiau teuluol yn ddwfn yng Ngheredigion, lle cafodd fagu, o chwech oed, yn Goginan, ac yn hwyrach yn ei arddegau, yn Aberteifi. Mae’n briod â Carys ac mae ganddynt dri o blant.

Mae yn gyn-athro, wedi dysgu mewn tair ysgol gynradd ar draws Ceredigion, ac mae bellach yn darlithio yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth.