Canolfan Padarn

Llanbadarn Fawr

O ddydd Sul Mawrth 31ain, byddwn yn cyfarfod yn:

Canolfan Padarn
Ffordd Quebeq
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3QP

Mae Canolfan Padarn oddiar Ffordd Llanbadarn, ac mae'n cynnig lleoliad modern a hygyrch, gyda digon o le parcio addas.

O Ddydd Sul, Mawrth 31ain, 2019, fe gynhelir ein cyfarfodydd yma i gyd (os na chyhoeddir yn wahanol).

Sut mae cyrraedd Canolfan Padarn?

 

O Gyfeiriad Aberstwyth:

Dilynwch Ffordd Llanbadarn (A44) o gyffordd y Cwps, ar waelod Rhiw Penglais tan i chi gyrraedd cylchdro Penweddig.  Ewch yn syth ar draws y cylchdro, ac ar ol pasio Modurdy Anthony Motors ar y dde, trowch i mewn am yr Orsaf Ambiwlans, gan ddilyn y ffordd i'r chwith o'r orsaf. Fe welwch Ganolfan Padarn a'r maes parcio o'ch blaen.

 

O Gyfeiriad Llanbadarn:

Ar y cylchdro yn Llanbadarn, trowch i'r Gorllewin ar Ffordd Sulien (A44) a dilyn y ffordd am hanner milltir. Trowch i'r chwith i mewn i'r orsaf Ambiwlans, (cyn cyrraedd Modurdy Anthony Motors) gan ddilyn y ffordd i'r chwith o'r orsaf. Fe welwch Ganolfan Padarn a'r maes parcio o'ch blaen.  

Llun o'r Orsaf Ambiwlans, a modurdy Anthony Motors yn y cefndir.

Cymerwch ofal wrth droi i mewn o'r brif ffordd, gan sicrhau na fyddwch yn amharu ar yr Orsaf Ambiwlans a'i gwaith, mewn unrhyw ffordd.

 Llun o'r Orsaf Ambiwlans, gan nodi'r ffordd i'r chwith o'r Orsaf, er mwyn mynd at Ganolfan Padarn.