Manylion cyswllt

Cysylltu â ni

Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni os hoffech ragor o wybodaeth am weithgareddau neu gredo’r eglwys.

Saron
Heol y Bont
Llanbadarn Fawr
SY23 3RB

01970 820496
gwybodaeth@eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk