Bore coffi a sgwrs

Cyfarfod i Ddysgwyr

Bore Sadwrn yn fisol, am 10.30 o'r gloch, yn festri capel Saron.

Bore coffi gyda sgwrs ar thema benodol (15-20 munud), a chyfle i sgwrsio’n anffurfiol i ymarfer eich Cymraeg.

Thema y Sgyrsiau:  Dathlu