Clwb hwyl a sbri i blant cynradd yw Gang y Graig

Gang y Graig

Clwb i blant cynradd yw Gang y Graig, sydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Gymraeg Aberystywyth bob dydd Iau yn ystod y tymor ysgol.

Mae’n para o 3.30 tan 5.00 o’r gloch, a cheir llawer o gemau, gweithgareddau, storiau, crefftau a chanu.

Mae croeso i bawb i’r clwb!