Gwrando ar-lein neu lawrlwytho

Pregethau

 

 

Myfi yw'r bugail da 12/02/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Y 7 Myfi | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Salm 42 12/02/2017

Gan: Gwyn Davies | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Myfi yw drws y defaid 05/02/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Y 7 Myfi | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Sut i ymateb i gyflwr gwael yr Eglwys 05/02/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Numeri

lawrlwytho

Dydy e ddim yma; mae wedi dod yn ôl yn fyw! 29/01/2017

Gan: Gwyn Davies | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Mathew

lawrlwytho

Salm 27:14 29/01/2017

Gan: Aled Myrddin | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Myfi yw goleuni’r byd 22/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Y 7 Myfi | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Doethineb mewn gwleidyddiaeth, bywyd personol a’r eglwys 22/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Myfi yw bara’r bywyd 15/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Y 7 Myfi | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Peidio ceisio gogoniant i ni ein hunain 15/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Cyn geni Abraham yr wyf fi 08/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Y 7 Myfi | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Duw tragwyddol a ni dros dro 08/01/2017

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Genesis

lawrlwytho

Gweld Gogoniant Iesu 18/12/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Gofyn am yr Ysbryd Glân 11/12/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Luc

lawrlwytho

Crist a Phechod yn 'incompatible' 11/12/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: 1 Ioan

lawrlwytho

1 Timotheus 1:12-20 04/12/2016

Gan: Gwynn Williams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: 1 Timotheus

lawrlwytho

2 Corinthiaid 3:18 04/12/2016

Gan: Gwynn Williams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: 2 Corinthiaid

lawrlwytho

Yr Ysbryd Glân a’r Nefoedd 27/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Effesiaid

lawrlwytho

Llawenhau – Pwy, Pam a Sut? 27/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Job 23 20/11/2016

Gan: Gwyn Davies | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Job

lawrlwytho

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14