Gwrando ar-lein neu lawrlwytho

Pregethau

 

 

Salm 62 20/11/2016

Gan: Huw Roderick | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Tristháu a Diffodd yr Ysbryd Glân 13/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Effesiaid

lawrlwytho

Unigrwydd- Artaith, Achos ac Ateb 13/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Y Salmau

lawrlwytho

Cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân 06/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Marc

lawrlwytho

Cyfyngder sy’n profi nerth y Cristion 06/11/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Diarhebion

lawrlwytho

Actau 8:26-39 09/10/2016

Gan: Mark Thomas | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Actau

lawrlwytho

Hebreaid 11 09/10/2016

Gan: Mark Thomas | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Hebreaid

lawrlwytho

Ffrwyth yr Ysbryd – Hunanddisgyblaeth (Galatiaid 5:22) 02/10/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Galatiaid

lawrlwytho

Gwasgaru’r niwl i weld Crist a bywyd tragwyddol 02/10/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Annibynnol | Llyfr: Ioan

lawrlwytho

Ffrwyth yr Ysbryd – Llawenydd (Galatiaid 5:22) 19/06/2016

Gan: Derrick Adams | Cyfres: Yr Ysbryd Glân | Llyfr: Galatiaid

lawrlwytho

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14