Mae Y Stafell Fyw ar gyfer pobl ifanc o oedran ysgol uwchradd a hyn

Y Stafell Fyw - Man cyfarfod i Bobl Ifanc

Man cyfarfod ar gyfer Ieuenctid yw'r  Stafell Fyw ar y cyd rhwng Eglwys Efengylaidd Aberystwyth, Alfred Place ac eraill.

Mae ar gyfer pobl ifanc o oedran ysgol uwchradd a hyn.

Cynhelir y cyfarfodydd yng Nghnaolfan Padarn bob pythefnos yn ystod tymor yr ysgol, am 6.30 ar nosweithiau Sul.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â

Derrick Adams – gwybodaeth@eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk